FORENINGSPORTAL Foreninger i Stranda

Alperittet

Friluftsliv og natur 

Alperittet er et årlig skirenn som går av stabelen på Strandafjellet i februar. Det startet i utgangspunktet som et renn hvor man bare kunne drive telemarkskjøring, men etterhvert ble det også åpnet opp for bruk av alpinski og snøbrett.

Amcar Storfjorden

Motor 

Amcar Storfjorden. Medlemskap i Amcar Storfjorden koster: Kr 200,- for enkeltperson Kr 300,- for familie m/barn u/18år. Kontakter: President, Walther Svorkås Eide. tlf 984 40 299 Vise-president Espen Heitmann. Styremedlem/kasserer Stig Gunnar Støylen. Styremedlem/sekretær Jan Kyrre Lund. Styremedlem Roy Skogseth. Styremedlem Thomas Brekke. Vara Asle Myrnes

Festspela i Geiranger

Kultur, kunst og historie 

Festspela i Geiranger er ein årleg musikkfestival og folkefest som arbeider under mottoet "Stor musikk i ei lita bygd". I rammene av UNESCO-staden Geiranger presenterer vi musikk og utøvarar frå øvste hylle, med namn som Tine Thing Helseth (2021), Arve Tellefsen og Eli Kristin Hanssveen (2022), Alma og Henning Kraggerud og Anne Sofie von Otter (2023) og Mari Boine og Ragnhild Hemsing (2024) på plakaten. Festspela vert arrangert slutten av september kvart år, i tett samarbeid med lag og organisasjonar og reiselivsaktørar i Geiranger.

Fryd

Kultur 

Fryd har øvingar frå oktober til jul. Koret tek del på julekonsert i kyrkja. Dersom det er interesse for det, kan vi utvide aktiviteten. Då blir det også øvingar framfor arrangement der vi tek del. Vi samarbeider gjerne gjennom prosjekt.

Jårångkoret

Kultur 

Sangkor i Geiranger. Har øving kvar tirsdag og er alltid open for å ta i mot nye medlem! Inviterer jevnlig til små konsertar/ kor-kafé. Tar ulike sangoppdrag i forbindelse med ulike arrangement. Variert repertoar - alt frå popmusikk til salmer og viser. 

Ljøbrekkas Vener

Friluftsliv og natur 

Opparbeiding av den gamle postvegen over Ljøbrekka Frå Herdal i Stranda til Ljøen på Hellesylt. I dag ein fin turveg over den vakre Ljøbrekka. Det er godt merka med oppstart på parkeingsplassen ved tunell på Herdal, og på rasteplassen på Ljøen

Odd Fellow Loge 137 Friaren

Interesse 

Odd Fellow Ordenen som er ein internasjonal samanslutning av menneske som har forplikta seg til å følgje visse reglar og ordningar i medlemskapen sin. Ordenen baserer læra og verksemda si på medmenneskelege verdiar, og søkjer å gi medlemmane gode etiske haldningar.

Pinsekirka Stranda

Livssyn 

Pinsekirka Stranda er en nyplanting ut fra Pinsekirka Filadelfia Ålesund. Vi er en kirke som ønsker å gi folk et nytt bilde av hva kirke kan være, ved å presentere sannhetene om Guds kjærlighet på en måte som kommuniserer til mennesker i dag.

Rebekka loge nr 111 Storfjord

Interesse 

Rebekkaloge nr 111 Storfjord er en del av Odd Fellow Ordenen som er en internasjonal sammenslutning av mennesker som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger sitt medlemskap. Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. En god Odd Fellow skal kjennes på sine holdninger i dagliglivet og vise at Ordenens etikk er mer enn teori. Målet kommer til uttrykk i det påbud som Ordenen har gitt sine medlemmer helt fra starten i 1819: Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse. Mange av de oppgavene som Ordenen påla seg for 200 år siden, er nå overtatt av samfunnet. Men selv en moderne velferdsstat overkommer ikke alt. Ordenen bidrar med en betydelig humanitær innsats. Det jobbes på mange fronter, både lokalt og sentralt. Det gis derfor god anledning til å arbeide i det godes tjeneste, dvs å omsette Ordenens etikk i praktisk handling.

Storfjordens Venner

Kultur, kunst og historie 

Storfjorden Venner har til oppgåve å verne- og formidle kunnskap om kulturminne, tradisjon og kulturlandskap. Geografisk område for Storfjordens Venner sitt arbeid er langs Storfjorden med sidearmar innanfor Magerholm – Ørsnes. Storfjordens Venner er eigar av Ytste Skotet, gnr. 114, bnr. 1 i Stordal kommune.

Stranda bordtennisklubb

Idrett 

Stranda bordtennisklubb startet i 2022. Leier er Jakob Skog som har spilt og konkurrert i bordtennis som ung. Han har også tatt Trener 1 kurs og "Unge trener"-kurs organisert av Norges bordtennisforbund i 2023. Hver uke møtes voksne og barn for å spille bordtennis i Vestborghallen. Det er åpent for alle at bli med!

Stranda Golfklubb

Idrett 

Stranda Golfklubb har Overvoll Golfbane som sin hjemmebane. Den ligger i Strandadalen, midt mellom Stranda og Hellesylt. Klubben arrangerer årlig Veien til Golfkurs for nybegynnere og har ukentlig aktiviteter og turneringer gjennom sommerhalvåret. Om vinteren har klubben en topp moderne golfsimulator for innendørs spill. Velkommen til Stranda Golfklubb.

Stranda IL basket

Idrett 

Per d.d vi har bare 1 mann basket laget. Denne laget spiller i høyeste nivå i Midtnorge region. Vår planen er å få barn og ungdommer til å spille basket. Vi trenger nye medlemmer helle tiden.

Stranda IL Handball

Idrett 

Stranda IL har ei handballgruppe hvor barn, ungdom og voksne spiller handball. Fra høsten 1.klasse har vi treninger for barn. Fra 9/10 år deltar lagene i aktivitetsserie med kamper ei helg i måneden. Fra 12 år spiller lagene i serie med inntil 22 kamper i løpet av sesongen fra oktober til april. Vi har også et herrelag i 4.divisjon og et damelag i 5.divisjon som trener 1 - 2 ganger i uka og har det kjekt på trening og kamp. Ikke så stort alvor men det er kjekt å trene handball. fra 15 til 50 i alder. Vi er en dugnadsdrevet gruppe i idrettslaget hvor foreldre og andre som brenner for handball er trenere, lagledere og andre verv for å drifte klubben. Ønsker du mer info og ønsker å være med selv eller har et barn/ungdom som kan tenke seg å spille handball - TA KONTAKT.

Stranda IL klatreklubb

 

Stranda er ein liten tettstad som ligg på Sunnmøre, inne imellom mange herlege fjelltopper. Per i dag så er mykje av aktiviteten lagt ved Stranda Buldresenter i sentrum Vi har fjell, stein og hamrar i alle størrelsar i områda rundt Stranda. Nokon ruter er bolta, nokon steinar er pussa og etabler bulder på og ein har eit hav av moglegheiter for naturlig sikring. Stranda Klatreklubb ynskjer å binde folk med klatreinteresse saman.

Stranda Misjonsforsamling

Livssyn 

Stranda Misjonsforsamling er tilslutta region Nordvest av Misjonssambandet, og byggjer sitt arbeid på Bibelen og vedkjenninga til Den evangelisk-lutherske kyrkja. Misjonsforsamlinga har som formål, i samsvar med grunnreglane i Misjonssambandet, å arbeide for å utbreie Guds rike i Noreg og på misjonsfelta til Misjonssambandet.

Stranda Pensjonistlag

Kultur, kunst og historie 

Stranda Pensjonistlag arbeider for å ivareta medlemmene sine sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser. Laget inkluderer alle trygda på tvers av politikk, religion eller andre særinteresser. Laget har nært samarbeid med eldrerådet og tek initiativ til at levevilkåra for eldre på kort og lang sikt blir betre eller blir oppretthaldt. Stranda Pensjonistlag arbeider for å gi tilbod om kulturelle og sosiale opplevingar og for å forbetre levevilkåra til pensjonistane slik at dei får eit rikt og meiningsfullt liv og ein verdig alderdom. Særleg skal laget skape aktivitetar og turar med kulturelle og sosiale opplevingar

Stranda Rotary

Interesse 

Stranda Rotary er del av ein verdensomspennande partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon med ca 1,2 millionar medlemmar i meir enn 200 land. vi har foredrag om ulike temaer som er av samfunnsaktuell karakter. En del av møta er åpne for alle.

Stranda sokneråd

Livssyn 

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. (Kirkeordning for Den norske kyrkje § 12)

Stranda Sogelag

Kultur, kunst og historie 

: Sogelaget sitt føremål er å vekkje interesse for lokal historie i heile Stranda kommune. Laget skal arbeide for å verne og registrere kulturhistoriske minne som kan fortelje om åndeleg og materiell kultur i kommunen, i notid og fortid. Laget skal stå som utgjevar av bygdebøker, ættebøker og andre bøker av lokalhistorisk interesse. Laget kan dele ut ei utmerking for godt vern av gamle bygg i kommunen. Laget skal årleg gi ut årsskriftet ”Bygdeminne” som skal omhandle aktuelle saker av historisk interesse i kommunen.

Strandaindustriens Historie

Kultur, kunst og historie 

Ei unik utstilling av all industri i Stranda kommune frå 1884 og til dags dato. Strandaindustriens historie presenterer korleis driftige menneske skapte industri av handverk og gjorde vesle Stranda til ei blomstrande industrikommune i tida frå 1884 og til vår tid. 600 m2 utstilling med 100 utstillerar og 150 ulike gjenstander.

Sunnylven Pensjonistlag

Senioraktivitet 

Sunnylven Pensjonistlag er ei aktiv foreining der føremålet er aktivitetar og sosiale samkomer for eldre (60 år+). Dette skjer ved ulike medlemsarrangement, månadlege møte med programinnslag og servering og turar. Dessutan arbeid for eldre sine interesser lokalt.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal